บทที่ 3 สัญลักษณ์แทนนิ้วมือขวา, มือซ้าย และสายกีตาร์
สัญลักษณ์แทนนิ้วมือขวา สำหรับกีตาร์คลาสิคนั้น สัญลักษณ์ที่นิยมใช้กันมากคือ ตัวอักษรตัวหน้าของ 2 ภาษาเท่านั้น คือ ภาษาสเปน และ ภาษาฝรั่งเศส โดยนำเอาอักษรตัวหน้ามาใช้แทนดังนี้
อักษรหน้า คำเต็มภาษาสเปน คำเต็มภาษาฝรั่งเศส
P = นิ้วหัวแม่มือ Pulgar Pouce
i = นิ้วชี้ indice index
m = นิ้วกลาง medio majeur หรือ medius
a = นิ้วนาง anular annulaire
c, ch, e = นิ้วก้อย cuarto, chico doigt extreme

นิ้วก้อยในภาษาฝรั่งเศส เรียกว่า auriculaire ที่ใช้อักษร e แทนก็เพื่อ ไม่ให้ซ้ำกับอักษร a ของนิ้วนาง สำหรับอักษร e นี้มาจากคำว่า extreme นิ้วก้อยจะเรียกอีกอย่างได้ ว่า doigt extreme หรือ petit doigt. นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์อื่น ๆคือ

+ หรือ X = นิ้วหัวแม่มือ
    = นิ้วชี้
หรือ = นิ้วกลาง
หรือ = นิ้วนาง
หรือ = นิ้วก้อย

สัญลักษณ์แทนนิ้วมือซ้าย จะใช้แทนด้วยตัวเลข โดยเริ่มจากนิ้วชี้ และจะไม่มีเลขแทนสำหรับนิ้วหัวแม่มือ เพราะนิ้วแม่มือไม่ได้มีการกดสายแต่อย่างใด

1 = นิ้วชี้
2 = นิ้วกลาง
3 = นิ้วนาง
4 = นิ้วก้อย

สัญลักษณ์แทนสายกีตาร์ สายกีตาร์จะใช้แทนด้วยตัวเลขที่มีวงกลมล้อมรอบ ส่วนสายที่ไม่มีการกด หรือ ที่เรียกกันว่าสายเปล่า (Open string) จะใช้วงกลมเล็ก ๆ แทน ดังนี้

= สายเปล่า
= สายที่ 1 (สายที่เล็กที่สุด)
= สายที่ 2
= สายที่ 3
= สายที่ 4
= สายที่ 5
= สายที่ 6