บทที่ 4 วิธีดีดนิ้วมือขวา และการไว้เล็บนิ้วมือขวา
วิธีดีดนิ้วมือขวามี 2 แบบ คือ
1.การดีดแบบพักสาย (Rest stroke) คือการดีดสายใดสายหนึ่งให้นิ้วที่ดีดนั้นมาพักอยู่สายติดกัน การดีดแบบพักสายนี้เสียงจะดังชัดเจนกว่าการดีดแบบไม่พักสาย ดังนั้นจึงนิยมใช้การดีดชนิดนี้ สำหรับทำนองเพลง เพื่อให้ตัวเนื้อเรื่องหรือทำนองเด่นตลอดบทเพลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้บทเพลงต่าง ๆ เกิดความไพเราะขึ้น
 
จังหวะที่ 1: เตรียม จังหวะที่ 2: ดีด จังหวะที่ 3: พัก

2. การดีดแบบไม่พักสาย (Free stroke) คือการดีดสายใดสายหนึ่งให้นิ้วที่ดีดนั้นผ่านสายที่ดีดขึ้นมาทางฝ่ามือ โดยไม่พักหรือโดนสายอื่น ๆ การดีดแบบไม่พักสายนี้เสียงจะออกมาเบากว่าการดีดแบบพักสาย นิยมใช้การดีดชนิดนี้กับส่วนที่ไม่ใช่ทำนองเพลง หรือสวนที่เป็นเสมือนฉาก หรือ บรรยากาศของบทเพลงนั่นเอง

จังหวะที่ 1: เตรียม จังหวะที่ 2: ดีด จังหวะที่ 3: พัก

ข้อควรระวัง: ทั้งการดีดแบบพักสายนิยมใช้กับทำนองเพลง และการดีดแบบไม่พักสายนิยมใช้กับส่วนที่ไม่ใช่ทำนองเพลงนี้แท้จริงแล้วแล้วไม่ใช้กฎเกณฑ์ตายตัว แต่สิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์อย่างแน่นอนก็คือ ตัวผู้เล่นต้องฟังเสียงที่เล่นออกมาแล้วใช้ความรู้สึกเปรียบเทียบดูระหว่างการดีดทั้ง 2 แบบ ว่าควรใช้แบบไหนหรือบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าการทำได้หรือไม่ได้ เช่นในบางกรณี เรารู้อยู่แน่นอนว่าถ้าดีดพักสายแล้วเพราะกว่า แต่บางครั้งโน๊ตตัวนั้นไม่อาจดีดพักสายได้เช่น ในกรณีโน๊ตคู่ 2 สายติดกัน ดีดด้วยนิ้ว i และ m หากเราจินตนาการไว้ในใจว่าถ้าดีดนิ้ว im พร้อม ๆ กันโดยนิ้ว i ชัดเจนและเสียงนิ้ว m นั้นเบา เรานึกได้ แต่ทำไม่ได้ เนื่องด้วยหากเราพักนิ้ว i แล้วนิ้ว m จะไม่เกิดเสียงเลย เพราะเป็นการดีดพร้อมกัน การไว้เล็บมือขวา การไว้เล็บมือขวานั้นมี 2 แบบ ที่นิยมใช้กัน คือ แบบกลม และ แบบเหลี่ยมมุมมน แบบกลม แบบเหลี่ยมมุมมน

ไว้เล็บแบบกลม ไว้เล็บแบบแบน

การไว้เล็บแบบกลมนิยมใช้กันมากที่สุด และเป็นแบบที่ขอแนะนำให้ใช้หากลักษณะของนิ้วมือขวา และเล็บอยู่ลักษณะปกติธรรมดา เพราะสามารถทำเสียงได้ 3 ลักษณะ คือ แข็ง (ใช้ตรงกลางเล็บดีด) นุ่ม (ใช้ตรงกลางจากด้านซ้ายของเล็กกับจุดเสียงแข็ง) นุ่มมาก (ใช้ด้านซ้ายสุดของเล็บ) ทั้งเสียงแข็ง , นุ่ม , และ นุ่มมากนี้ เป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ช่วยเสริมให้บทเพลงมีความรู้สึกทางอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นหวานซึ้ง, เศร้า หรือ สนุกสนานร่าเริงได้ดีขึ้น การไว้เล็บมือขวานอกจาก 2 แบบ ที่กล่าวนี้จะอยู่ในกรณีที่นิ้วมือขวาไม่ปกติ เช่น คดงอ ซึ่งหากเป็นไปในรูปแบบนี้แล้ว ผู้ฝึกฝนต้องหารูปแบบการไว้เล็บเอง เพื่อให้ได้ลักษณะคุณภาพเสียงต่าง ๆ อย่างครบถ้วน